Vasstaksprojekt

Stundars i Korsholm arrangerade i mars 2020 ett seminarium om traditionella vasstak. Vasstak har en lång hållbarhet med goda egenskaper. Trots det ser vi väldigt få traditionella vasstak idag och kunskapen om dem verkar ha fallit i glömska. Vi hoppas kunna inspirera flera andra museer, byaföreningar och organisationer att återuppliva vasstaken. Arbetet med vasstaket Fäbodens fähus på Stundars  sommaren 2020 dokumenterades i filmformat.

Film om vasstak, del 2