Stundars ligger i Solf by i Korsholms kommun.

Från Vasa:
Ta vägen över Vasklotbron och kör ca 8 km till Sundom, sväng sedan till vänster och fortsätt ca 8 km till Solf och Stundars.
eller
Kör längs motorvägen ca 9 km och sväng av till höger (riktning Malax / Korsnäs) via väg 673. Fortsätt ca 5 km längs med väg 673 (Strandvägen) och sväng sedan till höger på Solfvägen, fortsätt ca 2 km till Stundars.

Från Seinäjokihållet:
Sväng till höger i Helsingby före motorvägens början. Kör ca 3 km och sväng sedan till vänster på väg 673. Kör ca 5 km längs med väg 673 (Strandvägen) och sväng sedan till höger på Solfvägen, fortsätt ca 2 km till Stundars.

Från söder:
Om du kör längs väg 673 (Strandvägen) sväng till vänster mot Solf, kör längs Västersolfvägen ca 2 km och sväng i rondellen till vänster (riktning Sundom), fortsätt ca 200 meter till Stundars.

eller
Om du kör längs riksväg 8 sväng till vänster i Rimal by, fortsätt i ca 8 km. Sväng till vänster upp på väg 673 (Strandvägen) och sväng till höger efter ca 200 meter till Solfvägen, fortsätt ca 2 km till Stundars.