Fyra kortfilmer om Stundars lekmiljöer Lekbondstugan, Lekfähuset, Leklanthandeln och Snickarboden samt hela museiområdet blev färdiga 2019. I huvudrollerna agerade barn från Österbotten: Joshua Björknäs, Manda Byggningsbacka, Rurik Byrkjeland, Juliet Ditzler, Wilhelmiina Juuti, Vilja Laaksonen, Klara Levlin, Viljami Levlin, Ellen Pitkäkangas, Frida Rintamäki, Selma Tikkanen, Siiri Tikkanen och Isa Wester.

Museioedagog Pia Timberg skrev manus och bildkonstnär Dragos Alexandrescu regisserade, filmade och editerade kortfilmerna.

Filmerna berättar om museets barnverksamhet och lyfter fram historia genom lek och fantasi.

Stundars har fått stöd från Svenska kulturfonden och Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond för filmprojektet. Vi tackar våra finansiärer.

Tid och utrymme för fantasilekar, avsnitt 1: Bondstugan. Avsnittet är filmat i Stundars riktiga Bondstuga från 1800-talet då lekbondstugan inte var färdigställd ännu. I lekbondstugan kan barnen leka gammaldags vardagslekar. Lekbondstugan fungerar som lärmiljö för de mindre barnen där de genom lek får lära sig mer om familjelivets och vardagens historia i Österbotten.

Tid och utrymme för fantasilekar, avsnitt 2: Lekfähuset. Avsnittet är filmat i museets Lekfähus. Här kan barnen leka med våra trädjur; kon, hästen, lammen, grisarna, katterna och räven. Djuren var tidigare livsviktiga för en självförsörjande familj och gård. I Lekfähuset får barnen lära sig mer om hur djurskötsel och självförsörjning fungerade förr.

Tid och utrymme för fantasilekar, avsnitt 3: Snickarboden. Förr var hantverkskunskaperna väldigt viktiga och de behövdes i det dagliga livet. I Stundars Snickarbod får barnen snickra träföremål eller kanske bara spika in spikar i ett bräde. I snickarboden får barnen lära sig mer om hantverkets historia.

Tid och utrymme för fantasilekar, avsnitt 4: Leklanthandeln. I filmseriens sista avsnitt besöker vi Stundars Leklanthandel där barnen förutom att leka gammaldags köp- och säljlekar får lära sig mer om handelns historia och det brytningsskede som på den finska landsbygden inföll i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. I avsnittet visas också museets stora vackra uteområden som lämpar sig väl för barnens utelekar.