info@stundars.fi

Temadag på Stundars: Historiska landskap

Temadag på Stundars: Historiska landskap

Torsdag 21.7 kl. 11-16

Under temadagen om ”Historiska landskap” bekantar vi oss med hur vår miljö har förändrats och vilken inverkan människan har haft i landskapet. I programmet finns bland annat en landskapsguidning och en trädgårdsguidning till Stundars bostadsområde. Solf sockenmagasin i centrum av byn är också öppen denna dag. I sockenmagasinet kan man bekanta sig med bland annat gamla jordbruks- och textilredskap.

Program och tidtabell uppdateras senare.