info@stundars.fi

Stundars verksamhet är miljöcertifierad

Stundars har i år arbetat med att fördjupa sitt hållbarhetsarbete. Ett bevis för detta kom denna vecka när verksamheten blev certifierad genom Finlands naturskyddsförbunds miljöhanteringssystem Ekokompassen. Följande steg är att bli klassade som hållbart resmål av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland (STF).

Gunilla Sand är museichef på Stundars och hon ser hållbarhet som en viktig del av det övergripande museiarbetet:

  • Som friluftsmuseum bevarar och visar vi det svenskösterbottniska hantverket, byggnadsvården och våra traditioner som är vårt kulturarv.  Museiarbetet handlar inte bara om det förgångna, utan minst lika mycket om att visa, förklara och ge kulturarvet en betydelse för oss idag. Certifieringen har hjälpt oss att synliggöra den här processen.  

Miljöcertifieringen har genomförts jämsides med flera andra besöksmål i regionen och med Visit Vasa som drivande motor. Byggnadsansvarige Jonathan Hemming fungerar också som miljöansvarig för Stundars och han är glad över att ha nått ett viktigt delmål i arbetet:

  • Till stor del handlar det om en bekräftelse för det miljöarbete vi länge hållit på med. Men den utförliga genomgång vi nu gjort har också fört med sig nya tankar och förbättringar som vi tar med i det fortsatta arbetet.

Hållbarhetstänk blir allt viktigare i turistbranschen och Visit Finland kommer om några år inte längre att marknadsföra besöksmål som inte är STF-certifierade. Stundars är ute i god tid och hoppas att även andra turistföretag i regionen hakar på, så att Österbotten kan ses som ett attraktivt resmål även i framtiden.