info@stundars.fi

Stundars söker träslöjdare

Stundars söker skickliga träkarlar och kvinnor för medverkan i ett nordiskt-ryskt projekt. Vi söker dig som vill utvecklas inom ditt trähantverk, det kan handla om träslöjd, byggnadsvård eller båtbyggnad.

Du inspireras av träet som levande material samt traditionella metoder och verktyg. Du ser möjligheter i att ta fram nya produkter utifrån de förebilder som vi har i vårt svensk-österbottniska kulturarv. Du vill gärna demonstrera dina färdigheter för en intresserad publik. Du får eller har intresse av att få utkomst från ditt hantverk, helt eller delvis.

Du erbjuds möjlighet att delta i en projektträff i Norden eller Ryssland som hålls på ett friluftsmuseum i Arctic Wood-nätverket under perioden februari – oktober 2019. Under den tre dagar långa projektträffen hålls föreläsningar, kurser och workshops i trähantverk samt produktutveckling, marknadsföring och entreprenörskap. Du får en unik möjlighet att bygga upp ett nordiskt-ryskt nätverk bland trähantverkare och museifolk.

Vi förväntar oss att du medverkar i något av våra hantverksevenemang på Stundars och i Hantverkaregillet Björkens verksamhet. 

I projektet Arctic Wood samarbetar Stundars med sex andra friluftsmuseer i Finland (Klosterbackens hantverksmuseum i Åbo), Danmark (Hjerl Hede), Norge (Midt-Troms Museum), Sverige (Murberget) och Ryssland (Kizhi State Museum of History och Malye Korely Open-Air Museum).

Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

Sänd in din intressanmälan till verksamhetsledare Gunilla Sand gunilla.sand@stundars.fi senast 12.1.2019