Stundarsin museota ja kulttuurikeskusta hallitsee yhdistys Stundars r.f. Sulvan ensimmäinen museoyhdistys perustettiin jo v. 1938 kansakoulunopettaja Gunnar Rosenholmin toimesta. Yhdessä oppilaidensa kanssa hän loi perustan hienolle ulkoilmamuseolle, joka tänä päivänä käsittää 61 rakennusta.

Stundars rf. on aatteellinen yhdistys, johon kuuluu n. 250 jäsentä. Yhdistyksen johtokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu Mustasaaren kunnan ja Mustasaaren kunnanhallituksen edustajia. Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää kotiseututyötä ja vaalia kulttuuriperintöä.

Stundars rf: n henkilökuntaan kuuluu viisi kokopäivätoimista työntekijää ja lisäksi kymmmenkunta sesonkityöntekijää. Stundars rf saa toimintatukea Mustasaaren kunnalta sekä valtionavustusta Opetusministeriöstä.

Stundarsin johtokunta 2021-2022

Carola Lithén, puheenjohtaja
Christer Finne
Carl-Erik Forth
Ville Klemets
Kenth Nedergård
Sara Bergström
Karl David Långbacka
Anna Ros
Johanna Stolpe
Michael Luther (Kunnanhallituksen edustaja)
Anders Lindman (Hantverkaregillet Björken r.f edustaja)