Stundars museum och kulturcentrum i Korsholm förvaltas av föreningen Stundars rf. Den första museiföreningen grundades i Solf redan år 1938 av folkskolläraren Gunnar Rosenholm. Tillsammans med sina elever lade han grunden för det fina friluftsmuseet som idag består av 66 byggnader.

Stundars r.f. är en ideell förening med ca 250 personmedlemmar. Föreningens styrelse väljs för två år i gången. I styrelsen ingår representanter för Korsholms kommun och kommunstyrelsen i Korsholm. Föreningens främsta uppgift är att främja hembygdsarbete och kulturminnesvård.

Stundars r.f. har en personal med sju anställda och därtill ett tiotal säsongsanställda. Museet får verksamhetsbidrag från Korsholms kommun och statsandelar för museiverksamhet från Undervisningsministeriet.

Stundars styrelse 2021-2022

Carola Lithén, ordförande
Christer Finne
Carl-Erik Forth
Ville Klemets
Kenth Nedergård
Sara Bergström
Karl David Långbacka
Anna Ros
Johanna Stolpe
Michael Luther (Kommunstyrelsens representant)
Anders Lindman (Hantverkaregillet Björken r.f:s representant)