info@stundars.fi

Stundars on Pohjanmaan suosituin museo

Museoviraston vuoden 2016 tilastot osoittavat Mustasaaressa sijaitsevan Stundarsin museon olevan Pohjanmaan suosituin museo. Vuonna 2016 Stundarsissa kävi 18 231 vierailijaa, joista päiväkoti- ja koululaisryhmien osuus oli 15 %. Pohjanmaan toiseksi suosituin museo oli Pohjanmaan museo ja Terranova (15 255 käyntiä).

Vuoden 2016 kävijämäärät olivat ennätysmäiset ja museovierailuiden määrät lisääntyivät koko maassa. Eniten museokäyntejä tehtiin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin (35%). Kuluvasta vuodesta on tulossa Stundarsille viime vuottakin parempi, vuoden 2017 kävijämäärät ovat nyt jo ylittäneet edellisen vuoden kokonaiskävijämäärät. Tammi-syyskuun 2017 aikana museossa vieraili 3173 koululaista/päiväkotilasta, kun taas koko vuoden 2016 aikana vastaava luku oli 2741. Myös museossa vierailleiden aikuisten määrä näyttää kasvaneen. Tämä osoittaa museoiden suuren merkityksen alueen vetovoimalle kulttuuriturismin vierailukohteina.

Museoviraston tilastot kootaan ammatillisesti hoidettujen museoiden itse toimittamista tiedoista (152 vastausta vuonna 2016). Näistä 121 museota saivat valtionosuutta toimintaansa. Valtionosuutta saavien museoiden rahoitus koostuu keskimäärin valtionrahoituksesta (19%), kunnan rahoituksesta (41%), omarahoitusosuudesta (16%) sekä muista tuloista (24%). Stundarsin rahoitus koostuu puolestaan valtionrahoituksesta (26%), kunnan osuudesta (33%) sekä muista tuloista (12%). Omarahoitusosuus Stundarsissa on 29%. Vuonna 2016 Stundarsin toimintaa pyöritti 8,6 henkilötyövuodesta koostuva henkilökunta, lisäksi museolla tehtiin 1392 tuntia vapaaehtoistyötä.

Tilastot: www.museotilasto.fi
Lehdistötiedote 2.10.2017

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Gunilla Sand
Stundarsin museo
050 355 7106 tai gunilla.sand@stundars.fi