info@stundars.fi

Stundars on Pohjanmaan suosituin museo!

Museoviraston vuoden 2017 tilastot osoittavat Mustasaaressa sijaitsevan Stundarsin museon olevan jälleen Pohjanmaan suosituin museo. Vuonna 2017 Stundarsissa kävi 24 227 vierailijaa, mikä on lähes 6 000 kävijää enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 museon kävijöistä päiväkoti- ja koululaisryhmien osuus oli 14 %.

Stundars yksi vapaaehtoistyön kärkimuseoista Suomessa

Stundars kuuluu vapaaehtoistyötä tarjoavien museoiden viiden kärkeen. Ylivoimaisesti eniten vapaaehtoistyötä tehtiin vuonna 2017 Suomen Ilmailumuseossa (11 886 tuntia). Tässä tilastossa Stundarsin museo on sijalla viisi, kun vapaaehtoisten työpanos tunteina vuodessa oli Stundarissa 2049. Vapaaehtoistyötä tarjoavien museoiden lukumäärä kasvoi seitsemällä museolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vapaaehtoisten yhteenlaskettu työpanos kasvoi yli 7 000 työtunnilla. Vapaaehtoistyön tuntimäärät museoissa vaihtelivat 10 tunnista lähes 12 000 tuntiin.

Museotilasto

Museoviraston kokoama Museotilasto kattaa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot, jotka ovat valtion, kuntien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yksityisten tahojen ylläpitämiä. Vuonna 2017 Suomessa toimi yhteensä 154 ammatillisesti hoidettua museota jotka ylläpitävät 323 museokohdetta. Tilastokyselyyn vastasi lähes kaikki eli 152 museota. Yhdistyksen ylläpitämän Stundarsin museon rahoitus koostuu valtionrahoituksesta (23%), kunnan osuudesta (32%) sekä muista tuloista (16%). Omarahoitusosuus Stundarsissa on 29%.

Tilasto: www.museotilasto.fi/statpublications

 Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Gunilla Sand, Stundars museo, puh. 050 355 7106 tai gunilla.sand@stundars.fi