info@stundars.fi

Stundars julmarknad 27.11.2022

Stundars traditionella julmarknad hålls söndagen den 27.11. kl 11-15

Bokningen av försäljarplatser öppnar 15.9.

Alla försäljarplatser är bokade (12.10)

  • Du får saluföra hantverk, grönsaker och livsmedel av EGEN produktion
  • Kom i god tid – vi tar bort Din plats ifall du inte är här senast kl. 10.
  • Försäljningsborden får inte plockas ner före kl. 15.
  • Marknaden hålls i museibyn så vi önskar att Du är ”gammaldags” klädd och att förpackningsmaterial och dekorationer är i en stil som passar vår museala miljö.
  • Vi godkänner inte lotterier!