info@stundars.fi

Stundars djurgård

Då Stundars läktare från teatertiden gick vidare till Wahlrooska hästsportcentret väcktes tanken på en samlingsplats för djuren som bor på Stundars under sommarhalvåret. Planeringen påbörjades i december 2018 och åtgärdstillståndet från kommunen godkändes i februari följande år.

Målet för projektet var att uppföra en smådjursgård med ändamålsenliga hagar för både djur och besökare. Tack vare djurgården kan nya omsorgspaket utvecklas utifrån Green Care-koncept. Djurgården är tillgänglig även för besökare med olika typer av funktionsnedsättningar eller särskilda behov och möjliggör en pedagogisk verksamhet som främjar social inkludering.  

Efter godkänt beslut från NTM-centralen i juni 2019 sattes grävskopan i marken för att påbörja byggandet av Stundars djurgård. Anlitade entreprenörer var Ingenjörsbyrå H Östman, Ingenjörsbyrå M Smeds och AB Magnus T Nyberg.  Projektet genomfördes med Carl-Erik Forth som ansvarig arbetsledare från Stundars.

Djurgården invigdes på Höstmarknaden den 15.9.2019 av riksdagsman Anders Norrback och Stundars ordförande Carola Lithén i samarbete med fåren som glupskt tuggade av morotsblastbandet. På plats fanns även tuppen och hönorna samt kaninerna Ivar och Gullklimpen.

Styrelsemedlemmarna Anna Ros, Anders Lindman, Carl-Erik Forth samt verksamhetsledare Gunilla Sand och byggnadsansvariga Eddie Österåker har fungerat som projektets arbetsgrupp.  

Projektet har finansierats av Leader- Aktion Österbotten samt Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen i Solf-Sundom, Harry Schaumans Stiftelse, Kvevlax sparbank, Svenska odlingens befrämjare och Stundars privata medel.