info@stundars.fi

Sökes – amanuens för föremålssamlingen

Stundars museum i Korsholm söker en amanuens till vårt friluftsmuseum. Av den sökande förutsätts högre högskoleexamen, gärna med studier i museologi, goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska samt arbetserfarenhet från museisektorn.

Som amanuens ansvarar Du för Stundars kulturhistoriska föremålssamling och dess inventering, katalogisering och digitalisering av uppgifterna till samlingsförvaltningssystemet Museum Plus. I arbetstiden ingår även betydande museipedagogiska uppdrag, medverkan i publika evenemang samt projektverksamhet.

Stundars museum upprätthålls av Stundars r.f. i Korsholm. Till museet hör ca 70 byggnader och ca 10.000 museiföremål samt arkiv-, textil- och fotografisamlingar.

Närmare upplysningar ger museichef Gunilla Sand tfn 050-3557106 gunilla.sand@stundars.fi

Sänd en fritt formulerad ansökan med CV senast 1.6.2021 till Stundars r.f., Stundarsvägen 5, 65450 SOLF eller gunilla.sand@stundars.fi.