info@stundars.fi

Smide för nybörjare

18-19.5. kl 10-16 ordnas kurs i smide för nybörjare. Anmälan senast 10.5 till Stundars kansli, max 5 deltagare, kostnad 15 € + material. Vi bekantar oss med olika typer av smidda föremål på Stundars och lär oss grunderna i smide. Ledare för kursen är smidesmästare Per-Uno Björklund, med lång erfarenhet av att hålla smideskurser. Han gick  i smideslära  hos olika mästare vid Kimo Bruk.

Hantverkargillet Björken r.f. utnämnde Peruna till smidesmästare år 2000.