Inledande ord
Kulturarvet måste vårdas

Att vårda ett gammalt hus inrett med äldre, ömtåliga föremål innebär också att man vårdar en del av kulturarvet. Det gäller att värna om byggnadens kulturhistoriska värde, så att det inte förstörs vid en för hårdhänt åtgärd.

Det är bra att kunna skilja på vård och konservering, restaurera inte ”sönder” gamla hus och miljöer. Rätta metoder och medel vid vård och rengöring bevarar husets värde, karaktär och charm. Genom att vårda och underhålla byggnaden kontinuerligt, minskar behovet av konservering. Vårdar man på rätt sätt ger vi vårt kulturarv en möjlighet att överleva.

KLICKA på rubrik i höger spalt, där kan du läsa mera om ämnet

Innehållsregister på vad sidan SÅ VÅRDAR DU ETT GAMMALT HUS erbjuder:

MARK OCH GRUND
Mark
Stengrund
Skorstensfundament
Källare
Tat Grund
Luftad grund
Uthusgrunder
Härbren och magasin

TIMMERHUS
Material
Skador
Timmerlagningar
Timmermannen
Paneler
Reparation
Foder
Spontad panel
Litteraturtips

PUTS PÅ MUR OCH TRÄ
Kalkputs
Puts av hydrauliskt kalkbruk
Revetering-puts på trä
Skador
Underhåll
Kalkfärg

MURSTOCKAR OCH SKORSTENAR
När man vill elda
Otäta rökkanaler
Frostsprängning
Om man INTE eldar
Litteraturtips

FÖNSTER
Beslag
Glas
Skador
Enklare renovering – ommålning
Omfattande renovering
Material
Litteraturtips

PLÅTTAK
Takplåt
Ommålning
Reparation
Omläggning
Underlagstak
Andra plåtar
Litteraturtips

SPÅNTAK
Kyrkspån
Stickspån
Späntat stickspån
Hyvlat stickspån = Pärttak
Sågat spån
Läggning
Avtäckning
Spik
Behandling
Underhåll och lagning
Litteraturtips

TEGELTAK
Tegeltak
Underhåll
Skador
Tegelpannor
Betongpannor
Underlagstak
Nocken
Takfot och gavelsprång
Avtäckningar
Litteraturtips

MÅLNING UTOMHUS PÅ TRÄ
Försköna och smycka
Slamfärg
Linoljefärg
Behöver du måla om?
Innan du målar
Färgborttagning
Färgsättning
Litteraturtips

Källa: Serien Information om byggnadsvård
Tryck: Sahlanders Grafiska AB 2001
www.raa.se/trad&bygg2000

All material på sidorna för Byggnadsvård är med hänvisning till material
som är tillgänglig för alla på www.raa.se/trad&bygg2000

image004 image003image005