Stundarsin ulkoilmamuseon rakennusperintötyön päätehtävänä on huolehtia museon kokoelmiin kuuluvista taloista. Museoalueella on lähes 70 puurakennusta, joista suurin osa on rakennettu Pohjanmaalla 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Kokoelmiin kuuluu pohjalaisia paritupia ja yksittäisiä asuintaloja, aittoja, käsityöläistaloja ja -verstaita sekä muutama suurempi kaupunkitalo.

Museota ympäröivällä asuinalueella on lisäksi runsaat 100 perinnetaloa. Sekä museo- että asuinalueella olevat puutalot on 1970-luvulta lähtien siirretty muualta niiden nykyisille paikoille.

Projekti- ja hanketoiminnan kautta Stundars voi jakaa tietoa rakennusperinnöstä asiakkaille.

Huhtikuussa 2020 Stundarsin museossa on alkanut Leader-kehittämishanke ”Komeat pohjalaiset talot”. Lue lisää hankeesta täältä.

Museo toteutti vuosina 2018-2019 projektin ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”. Rakennuskonservaattori Anni Lehtimäen johtamassa projektissa tarjottiin rakennusperintötietoa luennoilla, kursseilla, rakennusperintökahviloissa, neuvonnalla ja opintokäynneillä.

Projektiraportin linkki ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”