info@stundars.fi

Projektledare för Härliga hus i Österbotten

Vi söker projektledare för Leaderprojektet Härliga hus i Österbotten

Vi söker en energisk och entusiasmerande projektledare för Leaderprojektet Härliga hus i Österbotten. Projektet kommer att ge information om hållbara renoveringsmetoder och material för husägare genom föreläsningar, studieresor, evenemang, byggnadsvårdscaféer och kurser.

Du arbetar i ett team av museisakkunniga. Du har lämplig utbildning och intresse för och kunskaper om traditionellt byggande, särskilt österbottniskt timmerbyggande. Du har tidigare erfarenheter av projekthantering med ekonomi och rapportering. Därtill är du språkkunnig och kommunikativ.

Ditt kontor finns på Stundars museum men arbetet, som även innebär kvälls- och helgjobb, sker även i Jakobstad, Kristinestad och i Lappo, vilket förutsätter körkort och tillgång till bil.

Projektet pågår under hela 2020 och 2021. Arbetet inleds enligt överenskommelse och efter att projektfinansieringen har godkänts. Projektet är ett samarbete mellan Carlsros, Jakobstads och Stundars museer samt Kosolan Talo Oy.

Ansökningar med CV sänds senast 25.2.2020 till verksamhetsledare Gunilla Sand (gunilla.sand@stundars.fi) som också svarar på förfrågningar på tfn 050-3557106.