Gunilla Sand, verksamhetsledare 050 – 355 7106

Pia Timberg, museipedagog 050 – 432 0688
Marknadsföring, offerter, program
för grupper

Susanne Lagus, forskare 044 – 231 6010
Föremålssamlingen, program för
för grupper

Anni Lehtimäki, projektledare 050 – 514 0444

Maria Blomberg, museiassistent 044 – 763 5277

Simon Dahl, museivaktmästare 044 – 987 0602

Eddie Österåker, byggnadsansvarig

E-post till personalen: fornamn.efternamn(ä)stundars.fi