Hantverkaregillet Björken r.f. är en förening av aktiva hantverkare som bland annat medverkar på olika hantverkarevenemang på Stundars. Föreningen har ca 100 medlemmar och den använder sig av det gamla skråsystemet med lärlingar, gesäller och mästare.

Hantverkaregillets hemsida

Om du vill bli medlem eller om du är intresserad av att lära dig något hantverk  – ta kontakt!

Tidningen Spånkorgen ges ut av föreningen två gånger per år.

Gillesrådets sammansättning år 2020:

Fru ålderman Lena Lithén, Veikars 050-5376004
Fru viceålderman Anna Nordström, Vasa 050-3701683
tidningsansvarig Fanny Lithén  
skattmästare Johannes Hjortman  

Anna-Lena Björkman
Johanna Stolpe
Anders Lindman
Hans Österblad

Stundars representant Gunilla Sand, Smedsby