Hantverkaregillet Björken r.f. är en förening av aktiva hantverkare som bland annat medverkar på olika hantverkarevenemang på Stundars. Föreningen har ca 100 medlemmar och den använder sig av det gamla skråsystemet med lärlingar, gesäller och mästare.

Om du vill bli medlem eller om du är intresserad av att lära dig något hantverk  – ta kontakt! Se kalendern för olika kurser.

Tidningen Spånkorgen ges ut av föreningen två gånger per år.

Gillesrådets sammansättning år 2019:

Fru ålderman Lena Lithén, Veikars 050-5376004
Fru viceålderman Anna Nordström, Vasa 050-3701683
Fanny Lithén  
Johannes Hjortman  

Johanna Stolpe
Anders Lindman
Hans Österblad

Stundars representant Gunilla Sand, Smedsby