Hantverkaregillet Björken har utsett nya gesäller och mästare som tilldelades sina diplom vid ett högtidligt tillfälle på Stundars i april 2017.

Hantverkaregillet Björken r.f. är en förening av aktiva hantverkare som bland annat medverkar på olika hantverkarevenemang på Stundars. Föreningen har ca 100 medlemmar och den använder sig av det gamla skråsystemet med lärlingar, gesäller och mästare.

För att bli gesäll och mästare skall prov avläggas och bedömas av erfarna mästare i Gillet. En ny utnämning planeras under 2019.

Nya mästare

 • Siv Tarvos, näverslöjdmästare
 • Anita Storm, garvarmästare
 • Nils Staf, svarvarmästare
 • Anna Nordström, vävarmästare
 • Maria Blomberg, virkningsmästare
 • Maj-Britt Hjortman, stickningsmästare

Nya gesäller

 • Janet Åkerback-Söderholm, garvargesäll
 • Charsten Granholm, timringsgesäll
 • Kati Hiekkanen, tryckargesäll
 • Katarina Bengs-Westermark, tryckargesäll
 • Monica Kronman, kotknackargesäll