info@stundars.fi

Museo luokkahuoneena – projektin tulos

Ulkoilmamuseot ovat täydellisiä luokkahuoneita. Museoissa voi työskennellä oppiainerajat ylittävästi, nostaa esiin monimutkaisia prosesseja konkreettisella tavalla ja pitää hauskaa samalla kun opitaan!

Tämä oli lähtökohta, kun Mustasaaren Sulvassa sijaitseva Stundarsin museo ja Vaasassa sijaitseva Bragen ulkoilmamuseo lyöttäytyivät runsas vuosi sitten yhteen ja käynnistivät Museo luokkahuoneena ‑hankkeen.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää museoita oppimisympäristönä ja luoda inspiroivia oppimismenetelmiä. Museot halusivat tarjota oppilaille mielenkiintoisia tapoja perehtyä historiaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Myös YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, eli nk. Agenda 2030, olivat tärkeä inspiraation lähde.

Työn lopputuloksena syntyi kaksi pedagogista ohjelmaa – Historiallinen ympäristöseikkailu vuosiluokille 1–6 ja Etuoikeutena koulu vuosiluokille 6–9.

Ohjelmien lähtökohtana on peruskoulun opetussuunnitelma, ja ne voidaan yhdistää moniin YK:n Agenda 2030:n tavoitteisiin. Painopiste on kuitenkin tavoitteessa 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys, ja tavoitteessa 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Tammikuussa alkavia ohjelmia tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi molemmissa museoissa. Verkkosivustolla https://www.museetsomklassrum.fi/ voi lukea lisää ohjelmista ja varata vierailun koululuokalle. Sivustolla on myös paljon lisämateriaalia, jota luokka voi käyttää ja joka täydentää museovierailua.

Hanketta ovat rahoittaneet Museovirasto, Svenska Österbottens kulturfond ja Harry Schaumanin säätiö.