Plock ur samlingarna

Skruvtving

Skruvtvingen är tillverkad för hand och helt i trä. Föremålet består av en naturligt vuxen träbåge (ca. 17 x 17 cm) som sågats av så att den bildar ett C. Genom ena ”armen” har borrats ett ca. 2,5 cm hål. Genom hålet går en 21,5 cm lång skruv som avslutas med ett platt handgrepp. Skruvens gängning har gjorts med hjälp av ett enkelt gängdon.  Föremålet har använts av en snickare för att t.ex. klämma ihop två träbitar i väntan på att limmet som skall hålla ihop dem torkat.  I Snickarens stuga på Stundars, där skruvtvingen hänger i taket, finns flera

Läs mer

Kalas-kjol

Då Stundars 40-årsjubileumsår närmar sig sitt slut är det lämpligt att uppmärksamma en grupp människor vars medverkan på Stundars varit alldeles avgörande ända från starten, och utan vilka Stundars knappast existerat i den form det gör idag – nämligen frivilligarbetarna eller talkofolket. Än i dag görs mycket av arbetet på Stundars i form av talkoarbete – speciellt i samband med evenemang – även om museet numera har anställd personal som sköter den dagliga ruljansen. Stundars blev ett nationellt känt begrepp redan 1971 i samband med att det första Kalaset hölls här.  ”Kalas på Stundars” arrangerades första gången sommaren 1971 i

Läs mer

Storschal

I november visar hösten upp sin ruggigaste sida – vad vore skönare då än att svepa in sig i en stor och varm ylleschal? Under senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet hörde olika typer av schalar till allmogekvinnans klädedräkt, både till vardags och till fest. Svarta köpta sidenschalar kallades kyrkschalar, namnet ger en fingervisning om var och när de användes. Färggranna broderade köpta sidenschalar att ha på axlarna användes till fest, och de signalerade bärarens välstånd. Ett mera vardagsnära plagg var storschalen. Den var oftast hemvävd av ull från de egna fåren. Stundars har flera storschalar

Läs mer

Astmacigarettask ”REMEDIA”

Astma är en kronisk lungsjukdom som många finländare än idag får leva med; tack vare dagens mediciner kan symtomen hos de flesta lindras så att de kan leva ett normalt liv. Vid sjukdomen blir luftrörens slemhinna inflammerad och luftrören drar ihop sig, med symtom som hosta, pipande andning och andnöd. I allvarliga fall kan ett astmaanfall leda till döden. Asken med ”REMEDIA” astmacigaretter har donerats till Stundars hösten 2013 av Inga-Britt Smeds, född Kull, i Solf. Astmacigaretterna har tillhört Inga-Britts pappa, Carl Kull (född 1901, död 1977). Carl Kull led av astma och dottern kommer ihåg att han rökte astmacigaretter

Läs mer

”Kosmopolit” skrivmaskin

Under våren 2013 har Stundars haft förmånen att ha en föremålskonservator anställd på deltid för att vårda museets föremålsamling. Många av föremålen i 40-årsjubilerande Stundars stuginteriörer har varit utställda i påfrestande förhållanden i flera årtionden. Föremålen är i behov av rengöring och mera avancerad konservering för att hänga med in i framtiden. Under våren har konservator Reet Brido koncentrerat sig på metallföremål, som ofta lider av rostskador p.g.a. fukten i de ouppvärmda stugorna. Det mest komplicerade och tidskrävande föremålet som hon tagit sig an hittills är en mycket ovanlig skrivmaskin, den består av tiotals små rörliga delar som alla individuellt

Läs mer