Från kaffekoppar till hästkärror

Stundars museum har ca 10.000 museiföremål som visar landsbygdssamhället i svenska Österbotten under perioden 1870-1920. Lanthandelns tidsperiod sträcker sig fram till 1940-talet. De föremål, kläder m.m som visas på museet kan vara gjorda tidigare men har varit i aktiv användning under denna period. Stundars museisamlingar i form av inredning, möbler, kläder och verktyg visar olika sociala klasser i ett bysamhälle i slutet av 1800-talet. Därtill finns en samling specialverktyg i Krukmakeriet, Kopparslagarverkstaden och Gelbgjuteriet.

Till museet hör även ett arkiv, en fotosamling, ett textilarkiv, en konstsamling och ett Tryckerimuseum. I Hemmersgården finns även minnesrum över författaren Jarl Hemmer (1893-1944). I gården finns även museets instrumentsamling.

Donationer

Stundars museum tar gärna emot föremålsdonationer som passar till vår profil och verksamhetsområde. Kontakta i så fall kansliet tfn (06) 344 2200 eller info(at)stundars.fi

Stundars museum har även behov av föremål som kan passa till vår rekvisitasamling – och som då används inom den museipedagogiska verksamheten.