Stundars friluftsmuseum fick sin början år 1938 då folkskollärare Gunnar Rosenholm grundade en museiförening i Solf.

Idag finns här ett sextiotal byggnader flyttade från byar i Korsholm och trakten kring Vasa. Rosenholm var en flitig samlare av allmogeföremål och han inspirerade byborna till ett enastående museibygge. Husen är inredda för att skildra sekelskiftet 1900. På backkrönet ståtar bondgården omgiven av bodar, fähus, loft och bagarstuga. De enkla backstugorna och verkstäderna utgör en kontrast till bondens relativa välstånd. De obesuttna som inte ägde jordbruksmark fick söka sin utkomst som dagsverkare och hantverkare.

 

Virtuell karta över museibyn

Klicka på kartan för att öppna den virtuella kartan.