info@stundars.fi

Museala Vardagsrums slutseminarium 25.9

 

Slutseminarium för projektet Museala Vardagsrum

Torsdag 25.9.2014

Stundars museum

Stundars i Korsholm och Sagalunds museum på Kimitoön har sedan år 2011 haft ett gemensamt projekt “Museala vardagsrum”. Syftet med projektet har varit att förbättra våra museers tillgänglighet på olika sätt. Huvudsponsor har varit Svenska kulturfonden. Eftersom vårt projekt går mot sitt slut kommer vi att ordna ett första slutseminarium torsdag 25.9.2014 på Stundars (ett andra slutseminarium ordnas 10.10 på Sagalunds museum). Förutom att presentera själva projektet och våra resultat vill vi även lyfta fram olika aktuella teman. Professor Katriina Siivonen, Helsingfors universitet kommer att vara en av föredragshållarna. Årets museum 2014 Forssa presenteras av museichef Kati Kivimäki och Åsa Stenström från Västerbottens museum, Sverige kommer att dela med sig av erfarenheter om hur ett museum aktivt kan delta i en regions identitetsbildning. Många av frågeställningarna kommer givetvis att rikta in sig på museernas och kulturarvsförmedlingens framtid. Föreläsarna talar, om inte annat nämns, sina respektive modersmål.

 

Centralt för projektet Museala Vardagsrum har varit att hitta praktiska lösningar som kan fungera både på större museer med mer personal och mindre museer med färre eller inga anställda alls. Som ett konkret bevis på detta kommer vi att inleda seminariedagen med en tidsresa tillsammans med Korsholms högstadium åk 7. Tidsresan utförs i samarbete med Österbottens barnkulturnätverk BARK. Vi önskar att seminariedeltagarna har möjlighet att delta i tidsresan.

 

 

9-11 Tidsresa

Tema: Emigration år 1903

 

11.30-12.30 Lunch

Hemmersgården. Deltagarna betalar lunchen själva

 

12.30 Seminariet inleds på Hemmersgården

12.45-13.30 Katriina Siivonen, Museer och Framtiden / Kulturarvets Betydelse och Kraft. Föreläsningen hålls på svenska

13.30 -14.00  Kaffe & Bulle

14.00-14.45 Kati Kivimäki, Forssa, ”Därför fick vi utmärkelsen Vuoden museo 2014”

Forssa museum har de senaste åren arbetat hårt på att förnya hela museets koncept, alltifrån hanteringen av museisamlingarna till kontakten och dialogen med invånare och besökare. Museet medverkar aktivt i samhällsdebatten och regionens identitetsbildning. Föreläsningen hålls på finska.

14.45- 15.30 Åsa Stenström, Västerbottens museum, Umeå ”Västerbottens museum: dialog och delaktighet”

Västerbottens museum strävar till att vara ett länsmuseum i tiden, med ökad delaktighet och i dialog med besökarna.

15.30-16.15  Presentation av nya publikationen och slutrapporten ”Museala Vardagsrum”, Projektledarna John Björkman, Sagalund & Victoria Nylund, Stundars

 

 

Vi önskar att ni meddelar till Victoria Nylund tel. 044-7635277  eller victoria.nylund@stundars.fi senast 15.9 om ni planerar delta i Tidsresan och lunchen.

I seminariet som är kostnadsfritt ingår eftermiddagskaffe. Lunchen betalar var och en själva.

Varmt välkomna!