info@stundars.fi

Museala vardagsrum

Museala vardagsrum

Museala vardagsrum – museaaliset olohuoneet – oli kolmivuotinen Svenska kulturfondenin rahoittama, Stundarsin ja Sagalundin museoiden yhteistyöhanke. Yhteisenä teemana oli saavutettavuus. Kehittämällä museon saavutettavuutta vierailijoiden ikään, sukupuoleen, ammattiin jne. katsomatta, pyrkimyksemme oli luoda museo, mihin vierailijat haluavat ja voivat tulla, missä he viihtyvät ja mihin he haluavat palata. Halusimme tehdä museoistamme avoimempia ja helposti lähestyttäviä sekä luoda kaikille vierailijaryhmillemme sopivaa ohjelmaa.

Uskomme että museolla voi olla myönteistä vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Autamme ihmisiä luomaan ja ylläpitämään identiteettiään, voimme syventää ihmisen tietämystä omasta kulttuuriperinnöstään ja voimme yhä enenevässä määrin olla se taho yhteiskunnassa, joka tarjoaa sekä virkistystä että pohdintaa.

Hankkeessa kehitimme erilaisia pedagogisia konsepteja, esimerkiksi elävöittämällä museoesittelyjä ja mobiilit näyttelyt.

Jatkossakin kehitämme virtuaaleja ohjelmia. Haluamme myös nostaa esille suuren, reippaan joukon vapaaehtoistyöntekijöitämme ja panostamme jatkossa enemmän heihin.

Yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin museoihin antoivat meille inspiraatiota ja ideoita. Pyrimme olemaan innovatiivisia edelläkävijöitä ja innoituksen antajia muille suomenruotsalaisille museoille.

Hankkeen vetäjinä toimivat Victoria Nylund, Stundars ja John Björkman, Sagalund.

slutrapport/loppuraportti