Annat var det förr

I annat var det förr får du bekanta dig med en österbottnisk bondby på 1890-talet. Du träffar syskonen Erik och Anna och du får lära dig hur de levde.

Vad åt man förr? Vilka lekar lekte man? Hur var det att gå i skola?
Häftet ger dig svar på bland annat de här frågorna.

Klicka här för att öppna häftet ”Annat var det förr”, pdf (3 315 Kb)