info@stundars.fi

Lekbondstugan

Stundars nya lek- och lärmiljö Lekbondstugan finns i loftsraden på Bondgårdstunet. Lekstugan kommer liksom våra andra lek- och lärmiljöer, leklanthandeln, lekfähuset och barnens snickarbod, att vara öppen under sommaröppethållningen och för barngrupper och även i samband med större evenemang såsom marknader och hantverkardagar.

Byggnationen och inredningen utfördes våren 2019 och Lekbondstugan kunde invigas på Barnkalaset 24.6.2019.

Stugan har väggfasta bänkar, takbjälkar- och takhyllor. En del byggdetaljer har tagits ur Stundars rekvisitasamling såsom fönster, filhyllor och foderlister. Den öppna spisen har en infälld vedbrasa som ger gemytlig stämning tillsammans med den väggfasta klockan och blindfönstret som är förstorade fotografier.

Under våren 2019 har Stundars spelat in några korta filmer i våra Lek- och lärmiljöer som vi tror skall inspirera till lek på vårt museiområde.

Länk till filmerna

Lekbondstugan har förverkligats som ett Leaderprojekt med Stundars egna medel och med nationella, kommunala och EU-pengar. Svensk-Österbottniska Samfundet har också understött projektet. Vi tackar våra medfinansiärer.