info@stundars.fi

Kalendern har vunnit pris!

Folkkonst /Kansantaidetta kalendern 2013 har vunnit Turun Kirjekuoritehtaan
Munken-tryckarbetstävling. Kalendern trycktes på Munken Polar 170g
papper och fick gott beröm för både planering och tryck. En lyckad helhet!

1. Folkkonst/Kansantaidetta Stundars & Sagalund -kalender 2013
Kund: Sagalunds museum och Stundars museum
Grafisk planering: Riikka Löytökorpi
Tryck: Painotalo Painola/Rauno Gustafsson
Papper: Munken Polar 170 g/m2