info@stundars.fi

Julprogram för barngrupper

På Stundars har vi inlett förberedelserna av vinterns och julens program. Daghems- och skolgrupper är välkomna till Stundars från mitten av november. I programmet Det stora julbaket får barnen baka ”gottagubbar” . I Vinterlek får barnen vara ute på museiområdet och leka, uppleva, samt pröva på olika saker som slängkälke, rutschbana, handla i Leklanthandeln mm. Dagen avslutas med saft och gris i Fähuset. Information om julens program skickas ut till daghem under oktober månad. För mera information se sidan Program för dagis och skolor eller kontakta oss på tfn 344 2200 eller info@stundars.fi.