info@stundars.fi

Innovatiivinen ”Museo luokkahuoneena” hanke on aloitettu!

Museo luokkahuoneena.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää museota oppimisympäristönä ja luoda inspiroivia menetelmiä opetuksen käyttöön museoissa. Tavoitteena on kehittää yhteinen alusta, jossa museoiden tiedot ja koulujen tarpeet kohtaavat. Relevantin pedagogisen konseptin avulla pyritään oppilaille tarjoamaan parempaa historian ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä parempaa tietoisuutta kestävistä kulutus- ja tuotantomalleista.

Hanke voidaan kytkeä moniin YK:n Agenda 2030 sisältyviin tavoitteisiin, mutta hankkeessa on päädytty keskittymään tavoitteeseen 12: kestävien kulutus- ja tuotantomallien edistämiseen ja tavoitteeseen 4: kattavan ja tasa-arvoisen laadukkaan koulutuksen varmistamiseen ja elinikäisen oppimisen edistämiseen kaikille.

Hanke on museoviraston ja Svenska kulturfondenin rahoittama ja tehdään yhteistyössä Stundarsin museon, Bragen ulkoilmamuseon sekä pedagogisten ja kulttuuriperinnön asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta: Stundars 06-57099000 ja info@stundars.fi