info@stundars.fi

Inhiberad julmarknad

Stundars traditionella julmarknad som skulle ha hållits 29.11.2020 inhiberas med tanke på det rådande smittskyddsläget i Österbotten. Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland godkänner offentliga sammankomster med upp till 50 personer ifall arrangören kan garantera säkerheten i dem.

Under normala år lockar Stundars julmarknad tusentals besökare.

Stundars julmarknad har arrangerats sedan 1973 och är för många en glad och stämningsfull inledning på adventstiden och en mötesplats där man träffar vänner och bekanta.

Från Stundars sida beklagar vi situationen, särskilt tänker vi på samarbetsparters och lokala marknadsförsäljare av livsmedel, grönsaker och hantverk som får ett inkomstbortfall. En marknad är bara en marknad, vi tar nya tag ett annat år när smittskyddsläget är under kontroll.

Christmas Market at Stundars museum.