info@stundars.fi

Hantverkare från Stundars till Island

Hantverkare från Stundars museum och Hantverkaregillet Björken åker 22-28.9.2016 på en nordisk hantverksträff till Kidagil på norra Island, ca 1 timme nordost från Akureyri. Till träffen på Island kommer även slöjdare från Hälsingland i Sverige. Träffen hålls inom ramen för projektet ”Pippi på slöjd” som stöds av Nordiska kulturfonden och Svenska kulturfonden. Den första träffen hölls redan i augusti 2015 på Stundars och då fokuserade vi på olika traditionella tekniker och hur historien kan inspirera till nyskapande. I månadsskiftet juli-augusti i år träffade vi hantverkare från Sverige och Island i Hälsingland. Då stod återbruk på temat och under verkstäderna där blev bland annat konservburkar en fin hatt eller gamla affischer förvandlades till fina väskor… Hantverkarna från Stundars fick även besöka världsarvsgårdar och medverka på en stor hembygdsdag i Edsbyns museum där över 150 aktörer visade upp traditionella hantverk och sysslor. På träffen på Island står ull och andra naturmaterial i fokus och vi skall bland annat ha olika spinn- och kardningskurser och också lära oss mera om lokala örter och växtfärgning. På varje träff har vi haft verkstäder, presentationer och exkursioner. Publika tillfällen där hantverkarna har fått demonstrera sitt hantverkskunnande för allmänheten har även ordnats.

I resan till Island deltar bleckslagarmästare Krister Vidgren, stickningsgesäll Maj-Britt Hjortman, näverslöjdgesäll Siv Tarvos, stickningsmästare Marianne Wasberg och hantverksmästare Ann-Chatrin Snickars-Hoxell samt verksamhetsledare Gunilla Sand.

Bland deltagarna från Hälsingland finns textilhantverkare, bandvävare, träsnidare, målare och bland de isländska deltagarna finns smeder, textilhantverkare och svarvare.

bil marianne gruppen2 workshop

gruppen