info@stundars.fi

”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”, Stundars utbildningsprojekt

 

Stundars museum har inlett ett Leader utbildningsprojektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”.  Projektet ger information, kunskap och färdigheter för hur man kan iståndsätta gårdarna. På lång sikt bidrar projektet till att öka intresset, synligheten och medvetenheten om det österbottniska byggnadsarvet. Projektets huvudsakliga målgrupp är potentiella och nuvarande husägare i Österbotten dvs. allmänheten. Dessutom skapas nätverk av aktörer som stärker förutsättningar för att bevara och utveckla det österbottniska byggnadsarvet som en tillgång för regionen. Projektet finansieras också av Kulturfonden.

Mera info om projektet ges projektledare Anni Lehtimäki tel. 050 5140444 anni.lehtimaki(a)stundars.fi

www.stundars.fi