info@stundars.fi

“Vanhat rakennukset ja ympäristöt- kestävä voimavara Pohjanmaalle”

Stundarsin museossa on alkanut uusi Leaderin rahoittama koulutushanke ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”/”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”. Hankkeen tavoitteena on antaa rakennusten kunnostamisessa tarvittavia tietoa, taitoja ja valmiuksia. Pitkällä tähtäimellä projektin tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta ja tietoisuutta pohjalaisesta rakennusperinnöstä sekä tuoda sitä esiin. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat tulevat ja nykyiset talojen omistajat Pohjanmaalla eli tavallinen yleisö. Lisäksi hankkeen aikana on tavoitteena luoda verkosto alan toimijoista, jotka voivat parantaa edellytyksiä säilyttää ja käyttää alueen pohjalaista rakennusperintöä. Hanketta rahoittaa myös Svenska kulturfonden.

 

Lisätietoa hankkeesta antaa projektipäällikkö Anni Lehtimäki p. 050 5140444

anni.lehtimaki(a)stundars.fi

 www.stundars.fi