info@stundars.fi

Försäljare till julmarknaden

Stundars julmarknad hålls söndagen 2 december 2012 kl. 11-16

Vi inbjuder Dig som försäljare som har hantverk, grönsaker och livsmedel av egen produktion till försäljning.

Anmälan till Stundars kansli tfn 06-344 2200 eller per e-post: info@stundars.fi. Du behöver bifoga en förteckning på vad du tänker sälja.

Anmälan och betald marknadsavgift skall ske senast 23.11.2012.