info@stundars.fi

Föreslå Årets Gunnar 2021

Dags att nominera kandidater för Årets Gunnar 2021! Utmärkelsen har sitt namn från museigrundaren Gunnar Rosenholm (1912-1999) och vi söker alltså person, grupp eller organisation som under året gjort något kreativt och inspirerande i Stundars och Rosenholms anda. Anda kan fritt översättas som en insats inom byggnadsvård, hantverk, museipedagogik eller bildkonst. Skicka in ditt förslag med en kort motivering till museichef Gunilla Sand gunilla.sand@stundars.fi senast 26.11.2021.