Att flytta ett gammalt hus kräver noggrann planering och mycket tålamod. En grundlig planering och märkning av nedmonteringens ordningsföljd gällande timmer/övrig material är väsentlig.

Här kan du bekanta dig visuellt genom ett bildspel av nedmontering och återuppbyggnad av hus på Stundarsområdet. Bilderna talar för sig.

Hänvisning till material:

Skansens handbok i ”VÅRDEN AV GAMLA BYGGNADER”  sid 72 – 122

http://www.nba.fi/sv/informationstjanster/publikationer/byggnadskultur
http://www.nba.fi/sv/kulturmiljo/byggnadsarv