info@stundars.fi

Efterlysning!

Stundars projekt ”Härliga hus i Österbotten” söker hantverkare skickliga på traditionellt byggande och försäljare av traditionella byggnadsmaterial och tillbehör. Projektet vill erbjuda synlighet för företag inom branschen och stöda de som restaurerar gamla hus att hitta professionella tjänster.

Hantverkare och försäljare lyfts fram på projektets webbsidor som publiceras våren 2022. Anmäl dig till listan om du erbjuder tjänster i Syd-Österbotten och Österbotten (ditt företag behöver inte finnas där). Vi söker till exempel efter målare, snickare, restaurerare, arkitekter, murare. Vi tar även med företag som säljer material och tillbehör för byggande och restaurering.

Listan över aktörer kommer att finnas publicerad på webbsidan tills vidare och uppdateras inte aktivt efter publiceringen men vill man ha bort sitt namn från listan kan man kontakta saana.lind@stundars.fi fram till 31.3.2022 och efter det Stundars på adressen info@stundars.fi. Projektet har rätt att neka företag till listan.

Anmäl ditt företag senast 20.3 genom att fylla i formuläret i denna länk: https://forms.office.com/r/vsKxbZpMgQ
Om du har frågor angående listan/webbsidan kan du kontakta saana.lind@stundars.fi.

Härliga hus i Österbotten: https://www.stundars.fi/harliga-hus-i-osterbotten-stundars-leader-utvecklingsprojekt/