Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten

Ett samarbetsprojekt tillsammans mellan Oravais historiska förening och Stundars. Stundars friluftsmuseum och Oravais Historiska Förening har olika nischer och verksamhetsformer som kompletterar varandra. Museerna har dessutom stora landskapsområden och kulturmiljöer att sköta och vårda. Båda museerna är verksamma på så kallade RKY-områden eller byggda kulturmiljöer av riksintresse som upprätthålls av

Läs mer

Lekplatsen förnyas

Stundars förnyar lekplatsen Stundars genomför under nov 2020 – maj 2021 ett temaprojekt med målet att utvidga lekplatsen och uterummet för att öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. Målsättningen är att erbjuda en uppgraderad lekplats centralt i byn för att främja social samvaro över generationsgränserna och en naturlig samlingsplats för rekreation,

Läs mer

Museet som klassrum

Det innovativa projektet ”Museet som klassrum” har avslutats! Länk till webbsidan Museet som klassrum. Projektet strävar efter att utveckla museet som lärmiljö och skapa inspirerande metoder för lärande i museer. Målet är att utforma en gemensam plattform där museernas kunskap och skolornas behov möts. Genom relevanta och ämnesöverskridande pedagogiska koncept

Läs mer

”Härliga hus i Österbotten” Stundars Leader -utvecklingsprojekt

Stundars museum har inlett ett Leader utvecklingsprojektet ”Härliga hus i Österbotten”. Projektet är ett interregionalt, tvåspråkigt projekt mellan Stundars, Jakobstads museum, Kosolan talo Oy, Lappo och Understödsföreningen Carlsro, Kristinestad. Projektet omfattar Österbotten och Södra Österbotten. Stundars är huvudman för projektet. ”Härliga hus i Österbotten” kommer att ge information och rådgivning

Läs mer

Lekbondstugan

Stundars nya lek- och lärmiljö Lekbondstugan finns i loftsraden på Bondgårdstunet. Lekstugan kommer liksom våra andra lek- och lärmiljöer, leklanthandeln, lekfähuset och barnens snickarbod, att vara öppen under sommaröppethållningen och för barngrupper och även i samband med större evenemang såsom marknader och hantverkardagar. Byggnationen och inredningen utfördes våren 2019 och

Läs mer

Stundars djurgård

Då Stundars läktare från teatertiden gick vidare till Wahlrooska hästsportcentret väcktes tanken på en samlingsplats för djuren som bor på Stundars under sommarhalvåret. Planeringen påbörjades i december 2018 och åtgärdstillståndet från kommunen godkändes i februari följande år. Målet för projektet var att uppföra en smådjursgård med ändamålsenliga hagar för både

Läs mer

Trä i fokus genom Arctic Wood NetWork

Stundars museum deltar tillsammans med sex andra friluftsmuseer i Arctic Wood NetWork-projekt med finansiering från Nordiska ministerrådet. Projektet pågår 2018-2019. I projektet söker vi svar på frågor och utmaningar i hur det nordiska kulturarvet kring trä och hur träkunskap och skicklighet kan lyftas fram på ett aktuellt och intressant sätt.

Läs mer

”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”, Stundars utbildningsprojekt

Projektet är nu avslutat och du kan bekanta dig med innehållet i projektrapporten. Till projektrapporten Stundars museum har inlett ett Leader utbildningsprojektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”.  Projektet ger information, kunskap och färdigheter för hur man kan iståndsätta gårdarna. På lång sikt bidrar projektet till

Läs mer

Kulturen en resurs i integrering

Under de senaste åren har många österbottningar ivrigt varit med och välkomnat asylsökande och kvotflyktingar och hjälpt dem att anpassa sig till samhället. Även vi här på Stundars ville dra vårt strå till stacken och ge nykomlingarna möjlighet att lära känna oss, och vi dem, under trivsamma förhållanden. I maj

Läs mer

Pippi på Slöjd

Pippi på Slöjd Stundars museum i Finland, Region Gävleborg i Sverige och projektet Þingeyskt og þjóðlegt på Island genomför under tiden 1.6.2015-1.6.2017 projektet ”Pippi på Slöjd”. Projektet genomförs som ett samnordiskt projekt med likvärdig verksamhet i alla medverkande länder. Syftet med projektet är att konkretisera hantverkets förmåga att fungera som

Läs mer