Houkuttelevat kulttuuriympäristöt Pohjanmaalla

Oravaisten historiallisen yhdistyksen ja Stundarsin museon välinen yhteistyöhanke. Stundarsin ulkomuseolla ja Oravaisten historiallisella yhdistyksellä on kummallakin oma erikoistumisalueensa ja omat toimintamuotonsa ja nämä täydentävät toisiaan. Molemmilla museoilla on iso maisema-alue ja kulttuuriympäristö hoidettavana ja vaalittavana. Kummatkin museot ovat myös osa RKY-alueita eli valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Viimeistä paria vuotta on

Lue lisää

Leikkipuisto uudistuu

Stundars uudistaa leikkipuiston Stundars toteuttaa marraskuu 2020 – toukokuu 2021 aikana teemahankkeen, jonka tavoitteena on parantaa leikkipaikan ja piha-alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on tarjota uudistettu leikkipaikka keskellä kylää, joka edistää sukupolvien välistä sosiaalista yhdessäoloa ja on samalla luonteva kokoontumispaikka rentoutumiseen, liikkumiseen ja luontoon tutustumiseen turvallisessa mittakaavassa

Lue lisää

Innovatiivinen ”Museo luokkahuoneena” hanke on aloitettu!

Museo luokkahuoneena. Hankkeen tarkoituksena on kehittää museota oppimisympäristönä ja luoda inspiroivia menetelmiä opetuksen käyttöön museoissa. Tavoitteena on kehittää yhteinen alusta, jossa museoiden tiedot ja koulujen tarpeet kohtaavat. Relevantin pedagogisen konseptin avulla pyritään oppilaille tarjoamaan parempaa historian ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä parempaa tietoisuutta kestävistä kulutus- ja tuotantomalleista. Hanke voidaan kytkeä

Lue lisää

“Komeat pohjalaiset talot” Stundarsin – Leader kehittämishanke

Stundarsin museossa on alkanut Leader-kehittämishanke ”Komeat pohjalaiset talot”. Hanke on alueiden välinen, kaksikielinen ja siinä ovat mukana Stundars, Pietarsaaren museo, Kosolan talo Oy Lapualta ja Carlsron museon tukiyhdistys Kristiinankaupungista. Hanke kattaa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueet. Stundars on hankkeen hallinnoija. ”Komeat pohjalaiset talot” tulee jakamaan tietoa ja antamaan neuvoja rakennusten hoidossa.

Lue lisää

Leikkimaalaistalo

Stundarsin uusi leikki- ja opetusmiljöö Leikkimaalaistalo sijaitsee Maalaistuvan pihan aittarakennuksessa. Se, samoin kuin museon muut leikki- ja opetusmiljööt Leikkinavetta ja Leikkikauppa, ovat avoinna päivittäin kesäsesongin aikana, tapahtumapäivinä, Museotorstai-aukiolopäivinä sekä sopimuksen mukaan lapsiryhmille. Voit kysellä leikkimiljöiden avoinnaolosta ja varaustilanteesta sähköpostitse info@stundars.fi tai puh. 06 344 2200. Leikkimaalaistalo valmistui keväällä 2019 ja se

Lue lisää

Arctic Wood Verkosto tuo esiin puukäsityötä ja -perinnettä

Stundarsin museo on kuuden muun ulkoilmamuseon kanssa mukana Arctic Wood Verkosto -projektissa (2018-2019), jossa keskitytään pohjoiseen puuhun liittyvään kulttuuriperintöön. Kuinka siihen liittyvää tietoa ja osaamista voitaisiin nostaa aiempaa enemmän esiin ajankohtaisilla ja kiinnostavilla tavoilla? Projektin tarkoituksena on kehittää museoiden ja paikallisten puukäsityöläisten yhteistyötä. Käsityöläiset voivat esimerkiksi saada museoilta apua tuotekehittelyyn

Lue lisää

“Vanhat rakennukset ja ympäristöt- kestävä voimavara Pohjanmaalle”

Projekti on päättynyt ja voit tutustua sisältöön tästä Stundarsin museossa on alkanut uusi Leaderin rahoittama koulutushanke ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”/”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”. Hankkeen tavoitteena on antaa rakennusten kunnostamisessa tarvittavia tietoa, taitoja ja valmiuksia. Pitkällä tähtäimellä projektin tarkoituksena on myös

Lue lisää

“Kulturen en resurs i integrering”, Stundarsin kotouttamishanke

Viime vuosina monet pohjalaiset ovat innokkaasti olleet mukana toivottamassa turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia tervetulleiksi ja auttaneet heitä sopeutumaan yhteiskuntaamme. Myös me täällä Stundarsissa halusimme kantaa kortemme kekoon ja antaa tulokkaille mahdollisuus tutustua meihin ja me heihin, leppoisissa merkeissä.  Toukokuussa 2016 Leader-hakemuksemme hankkeelle ”Kulturen en resurs i integrering” hyväksyttiin ja hanke päättyi lokakuussa

Lue lisää

Museala vardagsrum

Museala vardagsrum Museala vardagsrum – museaaliset olohuoneet – oli kolmivuotinen Svenska kulturfondenin rahoittama, Stundarsin ja Sagalundin museoiden yhteistyöhanke. Yhteisenä teemana oli saavutettavuus. Kehittämällä museon saavutettavuutta vierailijoiden ikään, sukupuoleen, ammattiin jne. katsomatta, pyrkimyksemme oli luoda museo, mihin vierailijat haluavat ja voivat tulla, missä he viihtyvät ja mihin he haluavat palata. Halusimme

Lue lisää