Höstutfärd till Brinken

Stundars höstutfärd till BrinkenMåndagen den 29.8. kl 17.15 Välkommen med på Stundars höstutfärd till Brinkens museum i Malax! Under den guidade turen bekantar vi oss med museet som har ca 20 byggnader, de flesta från 1800-talet, och med den stora trädgården. Dessutom får vi se på museets arbets- och utställningsutrymmena

Läs mer

Stundars Höstmarknad

Stundars höstmarknad hålls i år söndagen den 11.9.2022 kl 11-15. Bokningen har stängt. Du får saluföra hantverk, grönsaker och livsmedel av EGEN produktion Kom i god tid – vi tar bort Din plats ifall du inte är här senast kl. 10. Försäljningsborden får inte plockas ner före kl. 15. Marknaden

Läs mer

Resa till Vindeln i Västerbotten 16-18.9

Kom med på en resa till Västerbotten! Stundars och Hantverkaregillet Björken ordnar en resa till Västerbotten och Vindelns hembygdsförening. En förening som vi på Stundars i olika repriser varit i kontakt med genom olika projekt. Nu är det dags för oss att åka på besök och bland annat se kulturcentret

Läs mer

Temadag på Stundars: Historiska landskap

Temadag på Stundars: Historiska landskap, Torsdag 21.7 kl. 11-16 Under temadagen om ”Historiska landskap” bekantar vi oss med hur vår miljö har förändrats och vilken inverkan människan har haft i landskapet. I programmet finns bland annat en landskapsguidning och en trädgårdsguidning till Stundars bostadsområde. Solf sockenmagasin i centrum av byn

Läs mer

Temadag på Stundars: Byggnadsvård

Temadag på Stundars: ByggnadsvårdTorsdag 14.7. kl. 11-16 Under temadagen för byggnadsvård bekantar vi oss med ytbehandlingens historia genom de olika museihusen på Stundars. I programmet finns en guidad tur ”Traditionella målfärger och målningstekniker”. För barnen ordnas en egen workshop där man får bygga sitt eget hus. Program: 11.00-16.00 Utställning: Byggnadsvård, Byskolan

Läs mer

Fönsterdag på Stundars

Fönsterdag på Stundars Stundars deltar i den nationella fönsterdagen lördagen den 14.5.2022. Vi arrangerar program vid Stundars lager på Tackholmsvägen (bakom Tähtipyörä), Tackholmsvägen 6, 65450 Solf. Vi är på plats kl 11-14.Vi säljer gamla fönster och andra byggnadsdelar, som tex dörrar, från vårt lager. Det finns fönster i olika storlekar

Läs mer

Förstamajfest med torgförsäljning

Efter två års paus kan vi igen fira vårens intågande med ett förstamajevenemang på Stundars söndagen den 1.5.2022 kl 12-15. I samband med evenemanget hålls torgförsäljning med begränsat antal försäljningsplatser. Om du är intresserad av att komma som försäljare eller om du har frågor kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg,

Läs mer

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus Torsdag 7.4.2022 kl. 17-19 i Hemmersgården Mikael Anderssén föreläser om ”Fuktskador och problem med inomhusluft i gamla hus”. Föreläsningen utgår bland annat från de problem som uppdagats i en av museibyggnaderna på Stundars – och hur man löst dessa. I slutet av föreläsningen

Läs mer

Anmälan till Hantverkarläger för barn öppnar 15.3./ FULLBOKAT

Lägret är fullbokat och vi tar emot anmälningar till väntelistan. I år hålls Stundars Hantverkarläger för barn 7-10.6.2022. På Hantverkarlägret får barnen prova på hantverk och hantverkstekniker individuellt och tillsammans med de andra barnen. Vi gör lunch och mellanmål tillsammans med barnen. Lägrets huvudspråk är svenska. Programmet startar varje dag

Läs mer

Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?

Projekt ”Härliga hus i Österbotten” ordnar ett diskussions- och nätverkstillfälle ”Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?” tisdag 22.3.2022 kl. 13-15 på Stundars museum i Korsholm. Temat för evenemanget är det österbottniska byggnadsarvet och turismen. Vi vill väcka diskussion om hur det österbottniska byggnadsarvet kan göras mera synligt och

Läs mer