Fönsterdag på Stundars

Fönsterdag på Stundars Stundars deltar i den nationella fönsterdagen lördagen den 14.5.2022. Vi arrangerar program vid Stundars lager på Tackholmsvägen (bakom Tähtipyörä), Tackholmsvägen 6, 65450 Solf. Vi är på plats kl 11-14.Vi säljer gamla fönster och andra byggnadsdelar, som tex dörrar, från vårt lager. Det finns fönster i olika storlekar

Läs mer

Förstamajfest med torgförsäljning

Efter två års paus kan vi igen fira vårens intågande med ett förstamajevenemang på Stundars söndagen den 1.5.2022 kl 12-15. I samband med evenemanget hålls torgförsäljning med begränsat antal försäljningsplatser. Om du är intresserad av att komma som försäljare eller om du har frågor kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg,

Läs mer

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus Torsdag 7.4.2022 kl. 17-19 i Hemmersgården Mikael Anderssén föreläser om ”Fuktskador och problem med inomhusluft i gamla hus”. Föreläsningen utgår bland annat från de problem som uppdagats i en av museibyggnaderna på Stundars – och hur man löst dessa. I slutet av föreläsningen

Läs mer

Anmälan till Hantverkarläger för barn öppnar 15.3./ FULLBOKAT

Lägret är fullbokat och vi tar emot anmälningar till väntelistan. I år hålls Stundars Hantverkarläger för barn 7-10.6.2022. På Hantverkarlägret får barnen prova på hantverk och hantverkstekniker individuellt och tillsammans med de andra barnen. Vi gör lunch och mellanmål tillsammans med barnen. Lägrets huvudspråk är svenska. Programmet startar varje dag

Läs mer

Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?

Projekt ”Härliga hus i Österbotten” ordnar ett diskussions- och nätverkstillfälle ”Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?” tisdag 22.3.2022 kl. 13-15 på Stundars museum i Korsholm. Temat för evenemanget är det österbottniska byggnadsarvet och turismen. Vi vill väcka diskussion om hur det österbottniska byggnadsarvet kan göras mera synligt och

Läs mer

Jobb på Stundars – amanuens

Stundars museum i Korsholm söker en amanuens till vårt friluftsmuseum. Av den sökande förutsätts högre högskoleexamen, gärna med studier i museologi, goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska samt arbetserfarenhet från museisektorn. Som amanuens ansvarar Du för Stundars kulturhistoriska föremålssamling och dess inventering, katalogisering och digitalisering av uppgifterna till samlingsförvaltningssystemet

Läs mer

Museitorsdagar med varmprat i Smedens stuga

‘Varmprat’ kring historia ordnas tills vidare varje torsdag från och med 10.3 2022 i Smedens stuga på Stundars. Vi har valt att tala om ‘varmprat’ av flera olika orsaker. En orsak är att Smedens stuga står varm varje torsdag. En annan orsak är att vi vill ge tid till dialog.

Läs mer

Sökes -sommarguider

Stundars friluftsmuseum söker sommarguider för perioden 27.6.–15.8.2022 (samt inhopp i maj och juni). Vi söker dig som är intresserad av historia, hantverk och traditioner och som vill guida i vårt museum på svenska, finska och engelska för både barn och vuxna. Du deltar även i kundbetjäning, försäljning och övriga varierande

Läs mer

Efterlysning!

Stundars projekt ”Härliga hus i Österbotten” söker hantverkare skickliga på traditionellt byggande och försäljare av traditionella byggnadsmaterial och tillbehör. Projektet vill erbjuda synlighet för företag inom branschen och stöda de som restaurerar gamla hus att hitta professionella tjänster. Hantverkare och försäljare lyfts fram på projektets webbsidor som publiceras våren 2022.

Läs mer

Museet som klassrum – projektresultat

Friluftsmuseer är perfekta klassrum. På museerna kan man arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan man lär sig! Den här var utgångspunkten när Stundars museum i Solf, Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa för ett drygt år sedan slog sig ihop och

Läs mer