KUGGSKÄRNINGSMASKIN

Många av gamla tiders landsbygdshantverkare var tusenkonstnärer som kunde tillverka och reparera föremål av vitt skilda slag för både vardag och fest, allt beroende på vad kunderna efterfrågade. Ett exempel på en sådan mångkunnig hantverkare var gelbgjutaren Erik Häggkvist (levde 1827 – 1887). Erik Häggkvist föddes i Övermark , men

Läs mer

Härvel

Kvinnor som kardar fårull och spinner ullen till tråd på en spinnrock är en vanlig syn som möter museibesökarna på Stundars. Mera sällan förevisas dock hela den arbetsdryga ullgarnsframställningsprocessen – från råull till färdiga ullgarnshärvor. Tråden som spinns på spinnrocken lindas upp på spinnrockens rulle. Då rullen är full, byter

Läs mer

Hageltång

Hageltången har kommit till Stundars som en del av en större donation då Gelbgjuteribyggnaden med sitt innehåll flyttades från Sundom. I början av 1970-talet donerade Ole Norrgård sin morfars, Werner Häggqvists gelbjuteri till Stundars. Under den gångna sommaren har föremålen i Gelbgjuteriet (mässingsgjuteriet) på Stundars ordnats upp och katalogiserats digitalt.

Läs mer

Dihorn och dihornshållare

Dihornet med sin hållare, är två skilda föremål med olika ursprung. I den musei-interiör som byggts upp i Mjölnarens stuga på Stundars är de ändå ett funktionellt par. Dihornet ”totthorne” består av ett urgröpt kohorn med en skinnbit fäst vid den smala ändan. Dihornshållaren ”tott-tre” är snidad ur en enda

Läs mer

Vitbroderi

Under senare delen av 1800-talet var broderi en populär sysselsättning hos borgerskapets kvinnor och många nya tekniker och mönster lanserades. Vitbroderi är ett broderi som utförs med vitt garn på vitt underlag med olika sorts broderitekniker. Stundars har åtskilliga vitbroderitextilier i sina samlingar, t.ex. dukar, bäddtextilier och handdukstäckare. Vitbroderiet får

Läs mer

Märkduk

Augusti månads föremål är en märkduk som monterats bakom glas i en tidstypisk träram. Den kraftiga profilerade ramen av björk är betsad i en rödskiftande ton och har svarta kvadrater i hörnen. Tavlan, inklusive ramen, mäter 36,5 x 40 cm och ramen är 4,5 cm bred. Märkduken är broderad med

Läs mer

Hörnskåp

Juli månads föremål är ett hörnskåp, en inredningsdetalj som hör den österbottniska 1800-talsbondstugan till.  Skåpet från år 1850 är i sig är en unik antikvitet, men här lyfts fram för historien om hur skåpet småningom hamnade i Mjölnarstugan på Stundars. Historien belyser både hur österbottningarna på 1950-talet såg på sina

Läs mer

Beckoljekagge

Beckoljekaggen är en liten laggad trätunna som avsmalnar uppåt. Den är 28,5 cm hög, diametern i botten är 20 cm och upptill 16 cm.  Tunnan har band av trä i övre kanten och på mitten, nertill hålls laggarna ihop av en bastant järnring. Handtaget är format av en grov järntråd

Läs mer

Trasrya

Inför iordningställandet av Stundars Soldattorp i början av 1990-talet forskade museets grundare och intendent Gunnar Rosenholm (1912-1999) ihärdigt i hur ett dylikt torp kunde ha varit inrett och möblerat vid 1700-talets slut. Han fäste stor uppmärksamhet vid högsängens textilier. Rosenholm hade vid sina expeditioner i nejden på 1950-talet träffat på

Läs mer

Söljebälte

Bältet är inköpt till museet år 1972 för 100 mk. Säljaren var fru Agnes Westerholm från Replot. Den svarta läderremmen har trätts upp på 29 hålförsedda mässingssöljor. Låsspännena är i genombruten hästskoform som på framsidan är dekorerade med punsade ”oxögon” eller punktcirklar. På låsspännet finns även en ring för tobakspungen.

Läs mer