Skruvtving

Skruvtvingen är tillverkad för hand och helt i trä. Föremålet består av en naturligt vuxen träbåge (ca. 17 x 17 cm) som sågats av så att den bildar ett C. Genom ena ”armen” har borrats ett ca. 2,5 cm hål. Genom hålet går en 21,5 cm lång skruv som avslutas

Läs mer

Kalas-kjol

Då Stundars 40-årsjubileumsår närmar sig sitt slut är det lämpligt att uppmärksamma en grupp människor vars medverkan på Stundars varit alldeles avgörande ända från starten, och utan vilka Stundars knappast existerat i den form det gör idag – nämligen frivilligarbetarna eller talkofolket. Än i dag görs mycket av arbetet på

Läs mer

Storschal

I november visar hösten upp sin ruggigaste sida – vad vore skönare då än att svepa in sig i en stor och varm ylleschal? Under senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet hörde olika typer av schalar till allmogekvinnans klädedräkt, både till vardags och till fest. Svarta

Läs mer

Astmacigarettask ”REMEDIA”

Astma är en kronisk lungsjukdom som många finländare än idag får leva med; tack vare dagens mediciner kan symtomen hos de flesta lindras så att de kan leva ett normalt liv. Vid sjukdomen blir luftrörens slemhinna inflammerad och luftrören drar ihop sig, med symtom som hosta, pipande andning och andnöd.

Läs mer

”Kosmopolit” skrivmaskin

Under våren 2013 har Stundars haft förmånen att ha en föremålskonservator anställd på deltid för att vårda museets föremålsamling. Många av föremålen i 40-årsjubilerande Stundars stuginteriörer har varit utställda i påfrestande förhållanden i flera årtionden. Föremålen är i behov av rengöring och mera avancerad konservering för att hänga med in

Läs mer

Virkad underkjol

Den virkade underkjolen har tillhört Ida Björs från Munsmo by i Solf. Ida har troligtvis virkat kjolen själv någon gång kring 1920-talet, äldre Munsmobor minns att hon bar kjolen under kalla vinterdagar så sent som på 1940-talet. Kjolen är till sin bottenfärg grå, det grå ullgarnet är hemspunnet och det

Läs mer

Vepa

Månadens föremål är en stampavepa som donerats till Stundars år 1967 av Alma Smeds från Herrbacken i Solf. Vepan är 192 cm lång och 107 cm bred, vävd i två våder. Den är hemvävd med bomullsvarp och ylleinslag. Den är randad på längden med omväxlande bredare och smalare ränder i

Läs mer

Tjärdagg

Tjärdaggen, ett 68 cm långt, smalt föremål med en ögla i ena änden och en klump i andra änden. Den känns relativt tung i handen. Föremålet är tillverkat av ett grovt rep som är omlindat med ett tunt hamprep.  I ena ändan avslutas det grova repet med en ”fallrepsknop”, som

Läs mer

Hundhalsband

De stora rovdjuren, speciellt varg, utgjorde ett allvarligt hot mot människornas utkomst i det österbottniska bondesamhället. Vargstammen var stor i Österbotten efter Stora Ofreden i början av 1700-talet, och hölls på en hög nivå långt in på 1800-talet. Under Stora Ofreden var Österbotten till stora delar avfolkat och det fanns

Läs mer

Pappersskor

Under andra världskriget rådde brist på de flesta basförnödenheter i Finland. Det som fanns att tillgå skulle fördelas mellan armén och civilbefolkningen. Kläder och tyger var bland de första varorna som sattes på kort. Industrin led skriande brist på råvaror eftersom importen var mycket begränsad, t.ex. importerades överhuvudtaget ingen bomull

Läs mer