Mjölnarens stuga

Mjölnarens stugas gårdstun är vackert beläget på en liten åsrygg i museiområdets sydvästra hörn, med utsikt mot kyrkan och gårdarna på Herrbacken.  Vid gaveln står en timrad ”hynsjo”, hitflyttad från Yttermalax. Till helheten hör även stalls- och liderbyggnaden från Taklax. Stugan är den första bostadsbyggnaden som flyttades till, vad som

Läs mer

Kloka gummans stuga

De största och synligaste föremålen i Stundars ägo är givetvis byggnaderna. Föreningen har i sin ägo 70 byggnader, varav endast ett fåtal byggts enkom för museets behov. Resten av byggnaderna har någon gång byggts av någon någonstans – kanske byggts till och byggts om.  Boningsstugorna har levt med sina ägare

Läs mer

Vadderat täcke

Månadens föremål är egentligen för ungt för att platsa i Stundars museisamlingar, och museet har redan flera snarlika föremål katalogiserade i sina samlingar. Det som gör föremålet ovanligt är att vi känner till dess uppkomsthistoria rätt väl tack vare att donatorn själv var med då föremålet tillverkades. Föremålet är ett

Läs mer

Mjölsåll

Under självhushållningens tid representerade husdjuren en betydande del av familjens förmögenhet, speciellt korna var värdefulla; genom att sälja smöret man gjorde av deras mjölk fick man in kontanta medel.  Med kontanter kunde man köpa sig eftertraktade varor man inte själv kunde producera, t.ex. salt, kaffe, tobak. En mjölkande ko slaktade

Läs mer

Stöpform för ljus

Under senhösten smyger sig mörkret allt tätare inpå oss, och det känns skönt att börja tillbringa mera tid inomhus där vi lätt kan mota mörkret med hjälp av elektrisktljus. Många tänder levande ljus för att höja mysfaktorn. Under största delen av 1800-talet var bristen på ljus ett verkligt problem i

Läs mer

Skridskor i mässing

Månadens föremål består denna gång av flera föremål som kommit till Stundars som separata donationer, men som har ett gemensamt ursprung, och som efter många år återförenats här. Föremålen är: en gjutmodell i trä för ett bett till en skridsko, rågjutning av ett skridskobett i mässing, samt ett par färdiga

Läs mer

Kil, ”spril” och slägga

  I terrängen hittar man ibland stenblock av varierande storlek som bär tydliga spår av mänsklig bearbetning. Ofta handlar det om stenblock som kluvits och sedan lämnats liggande. Man kan anta att klyvningen av stenen inte lyckats som klyvaren önskat och han prövat lyckan med nästa sten. På den österbottniska

Läs mer

”Temperaturmätare” för keramikugn

Krukmakarens hantverk är ett av de äldsta som fortfarande utövas. De äldsta fynden av lerkärl i Finland härstammar från stenåldern och representerar den kamkeramiska kulturen (ca 5200 – 2000 f.Kr). De kamkeramiska lerkärlen formade man genom att göra långa lerkorvar som man ringlade i spiralform och arbetade samman till ett

Läs mer

Stövelläst till ”jazzare”

Lästen är helt tillverkad i trä och består av tre separata delar. Den är tillverkad av en stock som är ca 12,5 cm i diameter och ca 43 cm lång. Stocken har kluvits i två halvor på längden, och den smalnar av något mot ena änden. I den smalare änden

Läs mer

Laggsåg

                            Under gamla tider var laggkärl av olika modell och storlek nödvändiga och ymnigt förekommande i alla lanthushåll. Laggkärlen är runda eller ovala behållare av furu, gran eller envirke som består av stående, sammanfogade trästavar, så kallade ”laggar”. Laggarna

Läs mer