BYGGNADSVÅRDARENS TIO BUDORD

 

 1. VÅRDA OCH FÖRVARA. Lappa, laga och restaurera hellre än renovera.
 2. TA DIG TID ATT  TÄNKA OCH KÄNNA EFTER. Om möjligt, bo i huset en tid innan du börjar arbeta med det.
 3. ANVÄND GAMLA, TRADITIONELLA MATERIAL SOM HÅLLER.
  Genuina material håller tidens tand. Reparera inte sånt som är i skick!
 4. BEVARA VÄRDET. Tänk på att husets historiska värde finns i byggnaden, i valda material. Undersök hur huset såg ut förr.
 5. GÖR ÅTERSTÄLLBARA LÖSNINGAR. Ingen reparation är den sista, endast en viktig länk i husets liv.
 6. PLANERA EKONOMIN OCH ÄVEN OMGIVNINGEN VÄL. Huset ska passa i kulturlandskapet. Både stora och små arbeten kräver planering, budget och  tankearbete.
 7. ÅTERANVÄND OCH SPARA – EKONOMIN. Ett gammalt hus är värt all respekt, tid, tålamod och sekiner som finns tillgängligt. Släng inte originaldelar, hellre återanvänd, arkivera eller donera.
 8. GODKÄNN SNEDHET och lite skavanker. Det är ju en stor del av charmen i ett gammalt hus.
 9. ISOLERA INTE IHJÄL HUSET, låt det andas. Tänk på att det har levt länge och väl. Förstör inte den naturliga andningen med nymodigheter. Det finns inget sånt som underhållsfria material.

  10. DOKUMENTERA så mycket som möjligt av olika arbetsskeden; ta bilder, skriv texter och datum, tankar, skeden, ordningsföljd, materialets anskaffningsställen.

 

Litteraturtips/materialhänvisningar:
Museverkets sidor
www.nba.fi/sv/kulturmiljo/byggnadsarv
www.nba.fi/sv/informationstjanster/publikationer/byggnadskultur
www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto
Meddelande från folkkultursarkivet nr 7 (Fynd och forskning), Bertil Bonns: ”Westmansgå
rden i Malax” s 183-213

image004image003image005