Om byggnadsvård på Stundars

Stundars är en nationell föregångare och expert inom byggnadsvård.

Huvuduppgiften för Stundars byggnadsvård är att underhålla museets egna timmerbyggnader. Med sina närmare 70 timmerbyggnader på museiområdet visas österbottniska par- och enkelstugor, uthus, hantverkstäder och även några större stadshus som representerar 1800-1900-tal.

På bostadsområdet Stundars finns ytterligare drygt 100 traditionella byggnader. Både museet och bostadsområdet har byggts upp med flyttade timmerbyggnader sedan 1970-talet.

Stundars har en roll som opinionsbildare och medvetandegörare av det byggda kulturarvet i Österbotten.

Genom projektverksamhet kan Stundars informera och sprida kunskap om byggnadsvård till allmänheten.

Leaderprojektet Härliga hus i Österbotten pågår som bäst. Läs mer om projektet i denna länk.

Leaderprojektet Gamla Gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten (2018-2019) Länk till projektrapporten

Inom projektverksamheten har fler filmer producerats och dessa hittas nedan och på vår YouTube-kanal.

Mjölnarens utetupp

Mjölnarens utetupp

Eddie Österåker på Stundars friluftsmuseum i Korsholm, visar här hur Mjölnarens utedass restaureras. De rötskadade delarna har lappats och lagats och nu återstår att montera ihop hela timmerstommen. Utedasset, eller utetuppen som den kallas här, har flyttats till Stundars från Yttermalax och den är byggd ca 1880. Utedasset får även ett nytt nävertak. Filmen är inspelad i januari 2020 av Susan Granberg.

Vasstaksprojekt

Vasstak del 1

Vasstak del 2

Stundars i Korsholm arrangerade i mars 2020 ett seminarium om traditionella vasstak. Vasstak har en lång hållbarhet med goda egenskaper. Trots det ser vi väldigt få traditionella vasstak idag och kunskapen om dem verkar ha fallit i glömska. Vi hoppas kunna inspirera flera andra museer, byaföreningar och organisationer att återuppliva vasstaken. Arbetet med vasstaket Fäbodens fähus på Stundars  sommaren 2020 dokumenterades i filmformat.

Restaurering av bostadshus

Restaurering av bostadshus

Vi hälsar på hos Lena och Markus Storgård i Smedsby, Korsholm och får ta del av deras restaurering av släktgården från 1850-talet. Filmen är gjord inom ramen för Leaderprojektet ”Härliga hus i Österbotten- Komeat pohjalaiset talot” vars målsättning bland annat är att ge information och rådgivning i byggnadsvård. Film och redigering: Kim Blåfield projekt Boden Live, oktober 2020. Filmen har svenskt tal och är textad på finska.

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Det finns många olika sorters fönster och i dem används olika sorters material och tekniker. Det finns många sätt att renovera fönster. Men en princip är viktig: reparera bara det som måste repareras. Svensk och finsk text.

Kosolan talo, Lappo

Kosolan talo

Informativ film om restaurering av Kosolan talo i Lappo. Finskt tal med svensk text. Filmen ingår i projektet Härliga Hus i Österbotten.

Traditionella väderkvarnar i Finland

Traditionella väderkvarnar i Finland

Inom Stundars projekt Härliga Hus i Österbotten hölls i samband med de Europeiska Kulturmiljödagarna 2020 en föreläsning av arkitekt Kirsti Horn om ”Traditionella väderkvarnar i Finland – konstruktion och funktion”.

Mamsellkvarnen på Stundars

Mamsellkvarnen på Stundars

Mamsellkvarnen på Stundars museum i Korsholm är restaurerad. Här berättar timmerman Torleif Westerholm om hur kvarnen fungerar. Svensk och finsk text.