Stundars är en nationell föregångare och expert inom byggnadsvård.

Huvuduppgiften för Stundars byggnadsvård är att underhålla museets egna timmerbyggnader. Med sina närmare 70 timmerbyggnader på museiområdet visas österbottniska par- och enkelstugor, uthus, hantverkstäder och även några större stadshus som representerar 1800-1900-tal.

På bostadsområdet Stundars finns ytterligare drygt 100 traditionella byggnader. Både museet och bostadsområdet har byggts upp med flyttade timmerbyggnader sedan 1970-talet.

Stundars har en roll som opinionsbildare och medvetandegörare av det byggda kulturarvet i Österbotten.

Genom projektverksamhet kan Stundars informera och sprida kunskap om byggnadsvård till allmänheten.

Leaderprojektet Härliga hus i Österbotten pågår som bäst. Läs mer om projektet i denna länk.

Under åren 2018-2019 erbjöds kurser, föreläsningar, rådgivning, byggnadsvårdskaféer och studiebesök inom projektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”.

Länk till projektrapporten Gamla Gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten.