info@stundars.fi

Berndt Arell vuoden Gunnar 2014

Årets Gunnar 2014

”Vuoden Gunnar” on kerran vuodessa jaettava kunnianosoitus ”luovasta ja innovatiivisesta panoksesta Stundarsin hyväksi vuosien mittaan museomme perustajan, Gunnar Rosenholmin, hengessä”.

Gunnar Rosenholm (1912–1999) oli aikanaan suuri innoittaja, visionääri ja ideanikkari.Hänellä oli kyky nähdä tulevaisuuteen ja ennakoida, mikä olisi museon kannalta parasta ja mitä reittejä museotyössä kannattaisi lähteä seuraamaan.Häneltä ei koskaan ollut visioista puutetta ja tavoitteet hän asetti aina korkealle.Rosenholm rummutti jatkuvasti haavettaan Stundarsista Pohjanmaan, Suomen ruotsinkielisen alueen, koko Suomen ja jopa koko Pohjolan hienoimpana ulkoilmamuseona!

Täsmälleen Gunnar Rosenholmin tavoin toimii taiteentuntija ja yli-intendentti Berndt Arell meidän aikanamme.Hän on todellinen visionääri.  Kun häneltä haastattelussa kysyttiin, miksi hän päätti lähteä nykyiseen virkaansa Ruotsin Kansallismuseon ylijohtajaksi Tukholmaan, hän sanoi olettavansa, että häntä pyydettiin virkaan, koska museota haluttiin modernisoida.Vanhoissa jalanjäljissä jatkaminen ei olisi ollut kovin jännittävää; mahdollisuus uuden luomiseen kiinnosti häntä.Hän pyrkii luomaan Kansallismusosta aivan uuden museon:”muu merkitsisi epäonnistumista”.

Oletettavasti mahdollisuus uuden luomiseen kannusti häntä myös, kun hän Svenska kulturfondenin johtajana vuosina 2010–2011 käynnisti aluerajat ylittävän museokehityshankkeen.Se vaikutti suoraan Stundarsin museon toimintaan monta vuotta eteenpäin.

Vuosina 2010–2011 Berndt Arell osoitti kaukonäköisyyttä aidossa Rosenholmin hengessä käynnistäessään ennakkoluulottomasti ja luovasti museokehitysyhteistyön Stundarsin ja Sagalundin museoiden kesken.Hän ymmärsi, että yhteistyö kantaisi hedelmää ja kehittäisi siihen osallistuvien museoiden ja niiden henkilökunnan lisäksi myös muitakin museoita Suomessa.Arellin kannustama ja tukema yhteistyö johti kolmivuotiseen hankkeeseen, Museala Vardagsrum.Tämä vuonna 2014 päättynyt hanke on tarjonnut monille ruotsinkielisen Suomen museoille, myös meidän omallemme, hienoja uusia ideoita muun muassa siitä, miten yhteistyötä voi ja kannattaa harjoittaa aluerajojen yli.

Stundarsin museon näyttelyohjelma on muuttunut hankkeen aikana.Olemme luoneet uutta ja järjestelleet asioita eri tavalla.Meillä on ollut mahdollisuus tehdä kokeiluja ja olemme saaneet kuulla ja nähdä, miten muut museot toimivat sekä kansallisesti että kansainvälisesti.Olemme päässeet osaksi suurta verkostoa ja oppineet rohkeasti asettamaan tavoitteita ja toteuttamaan niitä. Suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisina ja uteliaina ja yhdymme ilolla Gunnar Rosenholmin aikanaan kirjoittamaan toteamukseen:”Ja paljon, paljon on vielä tekemättä.En edes uskalla mainita, mitä kaikkea unelmoin saavani Stundarsiin”.

 ”Vuoden Gunnar” kunnianosoitus on jaettu kahdesti aiemmin: vuonna 2012 lastenkulttuurin koordinaattori Annina Ylikoskelle ja vuonna 2013 kotiseutuaktivisti Bengt Brorsille.