Barn på Stundars

Kom och pröva på hur det var att vara barn i början av 1900-talet. 

På museiområdet finns Stugfolket som visar hur man levde år 1903. Ibland behöver Stugfolket hjälp med att laga mat, gå ärenden, ”mjölka korna”, plocka ägg eller bära ved.

Varje dag på sommarsäsong ges en kort skollektion kl. 13.


I museibyn finns riktiga husdjur under sommarsäsongen; höns, kaniner, getter och får


I sommar kommer det också att finnas olika ”pröva på” stationer. Aktiviteterna varierar från dag till dag och de ordnas på olika klockslag. Barnen får bland annat baka, leka, tvätta kläder eller pröva på något enkelt hantverk.

Bredvid Hemmersgården finns en lekpark där det finns olika gungor och ett stockhus i miniatyr.

Lek- och lärmiljöer                                                                                

I Lekfähuset kan barnen sköta om och mata våra husdjur i trä. Hönan kanske har värpt ett ägg, men se upp så att inte räven smyger sig in. Träkon Stundarina kan också mjölkas.

Bredvid vår stora Lanthandel finns Leklanthandeln där barnen kan väga, mäta, köpa och sälja – precis som på riktigt.


I Snickarboden finns riktiga verktyg och material som man kan använda för att snickra ihop något trevligt som t.ex. en liten träbåt.